CERTIFIKATA ZA MOBILNO ODRŽAVANJA TERETNIH VAGONA – VPI-EMG

Dana 06. lipnja 2023. godine audit tima VPI EUROPEAN RAIL SERVICE GMBH provjeravao je ima li tvrtka Rail Factory d.o.o. odgovarajuće tehničke i organizacijske provedbe sukladno zahtjevima VPI Europski vodič za održavanje (VPI-EMG).

Nakon provedenog audita VPI EUROPEAN RAIL SERVICE GMBH izdao je dana 08.09.2023. godine trgovačkom društvu Rail Factory d.o.o. CERTIFIKAT ZA MOBILNO ODRŽAVANJA TERETNIH VAGONA PREMA VPI EUROPSKOM VODIČU ZA ODRŽAVANJE (VPI-EMG).

Rok važenja CERTIFIKATA ZA MOBILNO ODRŽAVANJA TERETNIH VAGONA PREMA VPI EUROPSKOM VODIČU ZA ODRŽAVANJE (VPI-EMG) je 31.08.2028. godine.

Klizi na vrh