INOVACIJE

Rail Factory d.o.o. odlučila je investirati u razvoj inovativnog željezničkog vagona. Po svojim  konstrukcijskim osobinama suvremeniji i efikasniji željeznički vagon znatno poboljšava tehnologiju prijevoza željeznicom, a što u  konačnici pojeftinjuje željeznički prijevoz i čini taj vid prijevoza operativnijim i konkurentnijim u odnosu na ostale vidove transporta. Također, na taj način se postiže usmjeravanje prijevoza takvog tereta na željeznicu što je znatan doprinos i s aspekta očuvanje okoline.

Uz nuđenje alternative sadašnjim proizvodima u ovom segmentu, ova inovacija  ide i stepenicu više, te uvodi nove standarde i karakteristike u ovu klasu vagona.

Osnovni cilj izuma je izrada novog vagona za prijevoz tereta koji će poboljšati tehnologiju prijevoza tereta željeznicom i učiniti ga što operativnijim i konkurentnijim  oblikom prijevoza i manipulacije teretom u odnosu na ostale načine prijevoza. Ovakav vagon omogućava jednostavan i brzi istovar tereta na način da se kontroliranim otvaranjem omogućuje kontrolirani istovar željene količine tereta za željeno mjesto.

Dugoročni cilj jest serijska proizvodnja ovakvog modela vagona te probijanje na regionalno i europsko tržište sa jedinstvenim i konkurentnim proizvodom, uz olakšavanje procesa poslovanja krajnjeg korisnika. Glavne prednosti izuma pred postojećim rješenjima je konkurentan vagon sa glavnim prednostima i većom iskoristivošću prostora vagona. Dosad nisu poznata bilo kakva slična predložena rješenja vagona u željezničkom prometu. Rail Factory d.o.o. zaštititi će patentnom prijavom ovakvu izvedbu specijalnog vagona.

Očekuje se da će tržište iskazati svoje potrebe i potražnju za ovom vrstom specijalnog vagona kad se krene u intenzivniju izgradnju.  Kako i druge zemlje u susjedstvu kao i u široj regiji imaju vlastite planove i programe očekuje se da će i kod njih postojati interes za kupnju ovog tipa specijalnog vagona.

Rail Factory će razvijeni prototip izložiti na najvećem sajmu željezničke industrije u svijetu, InnoTrans u Berlinu. Vrlo je važno po dobivanju TSI certifikata intenzivirati prodajne aktivnosti kako bi se krenulo u proizvodnju novog, inovativnog vagona za različite kupce.

Među dugoročnim planovima tvrtke nekoliko je ciljeva:

  • Osigurati uspješno poslovanje.
  • Certificirati pogon tvrtke za izvođenje radova održavanja za strane partnere.
  • Razvijati marketinške aktivnosti na prezentaciji proizvodnih mogućnosti na osvajanju novih potencijalnih tržišta.
  • Nastaviti s planiranjem novih proizvoda.
  • Raditi dalje na onom što smatramo ključnim, a to je edukacija radnika i razvoj.
  • Raditi na realizaciji razvojnih planova koji su između ostalog usmjereni i na širenje u regiji.

Prototip vagona učiniti prepoznatljivim i jedinstvenim proizvodom u vagonskoj industriji.