O NAMA

Rail Factory d.o.o. je poduzeće koje posluje u specifičnoj industriji. Popravak i održavanje željezničkih vozila i vagona se vrši na tržištu koje je povezano sa nekoliko ključnih kupaca, a  konkurencija se odvija između postojeće radionice koja je u državnom vlasništvu. U zapadnim zemljama Europe je tržište gdje postoji velik broj privatnih operatera te veliki koncerni koji objedinjavaju prijevoz i logističke usluge.

Tvrtka se bavi sa širokim spektrom usluga popravka i održavanja željezničkih vagona i vozila. Surađuje sa brojnim domaćim i inozemnim partnerima. Brine se za svoje zaposlenike, neprestano se razvija i istražuje nove mogućnosti poslovanja.

Specijalizirani smo za popravak teretnih vagona, vagon cisterni i rekonstrukciju specijalnih vagona. Razvoj je usmjeren na novogradnju i izradu  novih, specijalnih vagona, 

Osnovne karakteristike tržišta određene su djelatnošću, proizvodnja tračničkih vozila. Korisnici usluga su vlasnici, zakupci ili proizvođači vagona. Tržište je veliko.

U proteklom razdobljiu napravili smo vrlo jasan plan prilagođavanja situaciji na nekoliko poslovnih pravaca: povećali prodajne aktivnosti, posebice u izvozu, uložit ćemo u razvoj novih proizvoda i tehnologiju, pojačati marketing, motivirati ljude kroz edukaciju, selekciju kvalitete i primjerena primanja. Sve to osigurat će nam pozitivno poslovanje.

ORGANIZACIJA

Organizacija poduzeća Rail Factory Čakovec d.o.o. je ustrojena kroz upravu i 4 odjela: proizvodnja, nabava, odjel za upravljanje kvalitetom i opći odjel. Računovodstvene usluge podugovoriti će se sa vanjskom tvrtkom kao usluga.

Odjele možemo podijeliti na dva tipa: osnovne i podupirajuće. Osnovni odjeli u organizaciji poduzeća su oni koji su neposredno vezani uz obavljanje osnovne djelatnosti poduzeća, a podupirući su oni koji pomažu da se djelatnost poduzeća što kvalitetnije provede. Osnovni odjeli su proizvodnja i nabava a podupirući opći odjel, odjel za upravljanje kvalitetom.

Nabava je odjel u kojem započinje proces pružanja usluga i/ili proizvodnje. Odgovorna je za pravovremenu nabavku svih alata, sredstva i materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti. U nabavi je zaposleno dva radnika, a voditelj ima višu stručnu spremu. Nabava prema planu proizvodnje planira potrebe za sirovinama i materijalima. Za nabavke se traže barem tri ponude od različitih dobavljača i izabere najpovoljnija. Skladištem se upravlja uz pomoć informacijskog sustava kojim je umreženo cijelo poduzeće. U svakom trenutku odgovorni ljudi iz svakog odjela mogu provjeriti stanje zaliha za svaki artikl u skladištu. Nabava usko surađuje s proizvodnjom radi eventualnih promjena u planu proizvodnje ili radi ad hoc popravaka i/ili nabavki.

Proizvodnja je najveći i osnovni odjel u poduzeću, trenutno zapošljava 5 radnika, s ciljem da se broj zaposlenih povećava sukladno potrebama proizvodnje. Proces proizvodnje ovisi o vrsti usluge i partneru za kojeg se vrši popravak vagona. Za poslove postoji dijagram tijeka proizvodnje tako da radnici znaju koje korake moraju poduzeti u svakoj vrsti proizvodnje. Rukovoditelj proizvodnje prati godišnji plan proizvodnje koji tokom godine može imati preinake, no rukovoditelj i radnici imaju dugogodišnje iskustvo te mogu pravovremeno odgovoriti na promjene potraživanja za uslugama od strane kupaca.

Tehnička služba je podrška proizvodnji, bavi se izradom tehničke dokumentacije koja prati proizvodnju. Tehnička dokumentacija se sastoji od nacrta, shema, tehnoloških lista, laserskih lista

Opći odjel se bavi ljudskim resursima te pravnim poslovima. Vode kartone za radnike, prate zakonske regulative u pogledu zdravstvenog i mirovinskog, analizira i planira radna mjesta, vrši selekciju zaposlenika, uvođenje u rad, edukaciju, nagrađivanja, motivaciju, ocjenjivanje i informiranje zaposlenika.

Odjel za upravljanje kvalitetom provodi nadzor nad svim procesima u poduzeću. Pristup upravljanju sustavom kvalitete utemeljen je na PDCA petlji (Plan – Do – Check – Act). Svaki proces u organizaciji mora imati popratni dokument kojim se može provjeriti kvaliteta obavljenog posla te osigurati sljedivost. Načela sustava upravljanja kvalitetom su usmjerenost na kupca, vođenje, timski rad, procesni pristup, sustavni pristup upravljanju, stalno poboljšanje, donošenje odluka na temelju činjenica te obostrano koristan odnos s dobavljačima.

Knjigovodstvene i računovodstvene poslove vodi vanjska agencija te radi na svim potrebnim financijskim izvještajima koje je poduzeće dužno objaviti i predati sukladno zakonskim propisima. Barem jednom godišnje vlasnik obavi unutarnju kontrolu i reviziju tako da poduzeće uvijek ima urednu financijsku i knjigovodstvenu dokumentaciju.

 

LJUDSKI POTENCIJALI

Opći odjel je osim Uprave suodgovoran za aktivnosti upravljanja ljudskim potencijalima: analizu radnih mjesta, planiranje radnih mjesta, pridobivanje kvalitetnih zaposlenika, selekciju zaposlenika, uvođenje u posao, razvoj zaposlenika, plan edukacije zaposlenika, nagrađivanje i motivaciju zaposlenika, ocjenjivanje uspješnosti te informiranje.

Analiza radnih mjesta se provodi jednom godišnje. Ukoliko su potrebe za zaposlenicima drukčije nego što je stvarno stanje, tada se prvo razmatraju mogućnosti premještanja postojećih zaposlenika prema potrebama.

Plan edukacije se sastoji od interne i eksterne. U pravilniku za edukaciju su navedene vrste edukacije koje poduzeće potiče i za koje stvara uvjete. To su stručne prezentacije, posjet stručnim sajmovima i skupovima, samostalna prorada stručnih materijala, pretplata na stručne časopise, praćenje zakonske regulative, praćenje stručne literature, sudjelovanje u seminarima i tečajevima, škole stranih jezika, izvanredno školovanje, sve vrste interne edukacije i upoznavanje sa zahtjevima kupca.

Poduzeće ima razvijen sustav odgovornosti za određivanje kompetentnosti ljudi na odgovornim funkcijama.

Postojanje informacijskog sustava znatno olakšava evidenciju o razvoju ljudskog potencijala, plaćama, troškovima vezanim za razvoj i uporabu ljudskog potencijala, školovanju i usavršavanju.

CERTIFIKATI

Cilje nam je u tvrtci u što je moguće kraćem vremenu pridobiti certifikate kojima ćemo dokazati kako naš sustav uspješno i kvalitetno funcionira.

Certifikat ISO 9001 : 2015 sustav upravljanja kvalitetom, globalno prihvaćen za dokazivanje  sposobnosti da se zadovolje zahtjevi kvalitete i poboljša zadovoljstvo kupaca u uzajamnom  odnosu kupac-dobavljač.

Certifikat ISO 14001 : 2015 sustava upravljanja zaštite okoliša, doprinosi proširenju poslovanja poduzeća na područja koja nisu vezana samo na kupca i podobnost proizvoda/usluge, već i na utjecaje na okoliš, smanjenje onečišćenja, otpada i potrošnje energije.

 

Certifikat DIN EN ISO 3834 -2 dokazuju da je poduzeće ovlašteno za poslove zavarivanja kod proizvodnje novih vozila ili popravak i održavanje postojećih vozila.

Poduzeće posjeduje i međunarodno uvjerenje za inženjera zavarivanja, uvjerenje za  atestirane zavarivače i kontrolore za ultrazvučno ispitivanje zavara te brojna ovlaštenja za puštanje u promet svih vagona koje popravljaju, održavaju ili proizvode.

Planiramo implementirati Sustav upravljanja rizicima.

Glede željezničke industrije jako nam je bitno što je prije moguće pridobiti:

  • Ovlaštenje za funkciju održavanja željezničkih vozila po ECM-u.
  • Ovlaštenje za funkciju održavanja željezničkih vozila prema VPI normi.