Osposobljavanje za zamjenu osovinskih sklopova

Od mjeseca srpnja 2021. godine mobilni tim Rail Factory d.o.o. osposobljen je za zamjenu osovinskih sklopova teretnih vagona na terenu.

Klizi na vrh