CERTIFIKATI
Cilj nam je u tvrtki održavati certifikate kojima dokazujemo da naš sustav uspješno i kvalitetno funkcionira.

CERTIFIKAT ISO 9001:2015

Sustav upravljanja kvalitetom, globalno prihvaćen za dokazivanje sposobnosti da se zadovolje zahtjevi kvalitete i poboljša zadovoljstvo kupaca u uzajamnom odnosu kupac-dobavljač.

CERTIFIKAT ISO 14001:2015

Sustava upravljanja zaštite okoliša, doprinosi proširenju poslovanja poduzeća na područja koja nisu vezana samo na kupca i podobnost proizvoda/usluge, već i na utjecaje na okoliš, smanjenje onečišćenja, otpada i potrošnje energije.

VPI - EUROPEAN RAIL SERVICE

Nakon provedenog audita VPI EUROPEAN RAIL SERVICE GMBH izdao je dana 08.09.2023. godine trgovačkom društvu Rail Factory d.o.o. CERTIFIKAT ZA MOBILNO ODRŽAVANJA TERETNIH VAGONA PREMA VPI EUROPSKOM VODIĆU ZA ODRŽAVANJE (VPI-EMG)

CERTIFIKAT DIN EN ISO 3834-2

Certifikati DIN EN ISO 3834 -2 dokazuju da je poduzeće ovlašteno za poslove zavarivanja kod proizvodnje novih vozila ili popravka i održavanja željezničkih vozila.

CERTIFIKAT HRN EN ISO 3834-2

Dana 19.07.2023. godine proveden je audit od strane Certifikacijskog tijela TUV NORD Adriatic d.o.o.. Rail Factory d.o.o. zadovoljila je sve postavljene uvjete certifikacijskog tijela te je izdan novi certifikat u skladu s normom HRN EN ISO 3834-2 s rokom važenja do Srpanj 2026. godine.

ECM CERTIFICAT FUNKCIJA 4 - Potvrda o sukladnosti za funkcije održavanja, izvođenje održavanja

Dana 24. veljače 2023. godine Agencija za sigurnost željezničkog prometa Republike Hrvatske trgovačkom društvu Rail Factory d.o.o. IZDALO JE POTVRDU O SUKLADNOSTI ZA FUNKCIJE ODRŽAVANJA, izvođenje održavanja. Ovim ovlaštenjem potvrđuje se prihvaćanje sustava održavanja unutar Europske unije u skladu s Direktivom (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća i Provedbenom Uredbom Komisije (EU) 2019 /779 na rok od pet godine.

UVJERENJA - ATESTI - ODOBRENJA

NDT ISPITIVANJA (MT, PT, VT)

Poduzeće posjeduje i međunarodno uvjerenje za inženjera zavarivanja, uvjerenje za atestirane zavarivače Certifikat za NDT ispitivanja (MT, PT, VT), uvjerenje TÜV NORD Group za pokretnu tlačnu opremu-pregled i ispitivanje posuda u eksploataciji sukladno EN 286-3, periodički pregled pokretne tlačne opreme sukladno RID-u.

ISPITIVANJE KOČNICA - Renato Frančić

Tvrtka Rail Factory d.o.o. posjeduje i Certifikat za ispitivanje kočnice od Knorr-Bremse Group.

ISPITIVANJE KOČNICA - Dejan Posavec

Tvrtka Rail Factory d.o.o. posjeduje i Certifikat za ispitivanje kočnice od Knorr-Bremse Group.

HRN-EN ISO 9712:2021 - Renato Frančić

Certifikacija osoba za nerazorna ispitivanja

Odobrenje za održavanje željezničkih vozila

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Odobrenje za održavanje željezničkih vozila